ARENDAL. NÅ: Sjefredaktør Katrine Lia (i midten) flankert av reporterne som har fulgt Arendal gjennom 24 timer. Fra venstre: Tarald Reinholt Aas, Tore Ellingsen, Nina Zachariassen og Irene Hegge Guttormsen. Foto: Frank Johannessen

«Alla dessa dager som kom och gick / inte visste jag att de var livet».

Diktet og sitatet fra den svenske forfatteren Stig Johansson, er blitt en klisjé. Trolig fordi det er så treffende og godt skrevet. Linjene over har også tjent som inspirasjon til et helt spesielt journalistisk prosjekt Agderposten har gjennomført for å markere at Arendal, sammen med Risør, i år feirer 300 år.

2023 blir et år med fest. Med jubileumshelg i mai og Tall Ships Races i august som noen av høydepunktene. Der skal Agderposten være til stede.

Men det er ikke dette som gjenspeiler Arendals sjel.

For å portrettere 300-åringen, ga vi oss selv et uvanlig oppdrag. Inspirert av intet mindre enn New York Times, som gjennomførte et lignende prosjekt for noen år siden, ga vi oss selv i oppdrag å finne det vanlige livet og hverdagsheltene i Arendal, gjennom 24 reportasjer gjennom et helt døgn.

For det er hverdagene det er flest av.

Vi begynner der livet starter, på fødeavdelingen, og avslutter når Tromøyferga legger til kai. Vi har vært med på fredagsbønn i moskeen og messe i Trefoldighetskirken. Vi har besøket næringslivsfolk på jobb, barna i barnehagen, bonden i fjøset og elevene på frisørlinja.

VI ville besøke steder og mennesker i Arendal som til sammen utgjør noe av Arendals puls.

Menneskene måtte speile mangfoldet i kommunen vår, og vi måtte finne dem også utenfor Arendal sentrum. Vi ville hylle dem som jobber når andre har fri. Finne det spennende som skjer når mange sover.

Datoen vi valgte oss, 18. november 2022, er ikke tilfeldig. For det er 300 år siden Arendal og Risør fikk midlertidige kjøpstadsprivilegier. Men det skulle ta enda 12 år før borgerne med visshet fikk beholde privilegiene for godt i 1735. Det skjedde på datoen 18. november.

Noen historikere mener derfor at denne datoen er vel så viktig for Arendals utvikling og fremgang.

Det var kong Christian 6. som ga byen sine endelige handelsprivilegier på datoen 18. november. En alt annet en ekstraordinær konge, ifølge historien.

En konge som aldri tok rommet. Som ikke likte selskaper. En konge som ikke var så glad i taler og snakk, men som gjorde desto mer.

Kong Christian 6. var kongen som fikk innført skole i Norge. Kjøpstadsprivilegiene Arendal fikk denne novemberdatoen for så lenge siden, gjorde det mulige for arendalittene å handle med utlandet, uten å gå veien gjennom Kristiansand. Det var avgjørende for Arendals mulighet til å vokse.

Arendal ligger langt fra Oslo, men tett på kontinentet. Nær Europa. I denne perioden vokste Arendal fram som Norges viktigste og rikeste sjøfartsby.

Hva tenkte de på, menneskene som bodde i Arendal for 300 år siden? Mye var annerledes, men mye var trolig likt. De spiste, sov, møtte venner og arbeidet. Slik vi gjør også i dag, i en by som har vokst og ser helt annerledes ut. De hadde også et hverdagsliv, selv om det var tøffere enn vårt.

Det er journalistikkens dilemma: Vi skriver oftest om det dramatiske, det uventede, det triste og oppsiktsvekkende.

Det er ikke sikkert at historiene du møter i Agderposten 21. januar 2023, ville nådd førstesiden vår uten at dette prosjektet lå til grunn. Men historiene er viktige.

I vår tid må Agderposten også nå lesere som ikke orker mer krig, korrupsjon og tragedier.

Blant norske redaktører er det et stadig samtaleemne: Hvordan skal vi nå en voksende gruppe av det vi kaller nyhetsunnvikere?

De som unngår nyheter fordi det blir for mørkt? Hvordan skal vi klare å både være kritiske, men også konstruktive? Hvordan skal vi dekke Arendal slik at folk kjenner seg igjen?

Dette prosjektet er et forsøk på å fortelle historien om menneskene som er Arendal. Som lever sitt hverdagsliv i en by og en kommune på kanten av et lite land i randsonen av verden. For det er hverdagene som utgjør livet vårt. Vi ga oss selv et døgn. Og vi fant hverdagsmagi.