foto

Det beste med å være ute og bli skitten, er å bli spylt ren etterpå, synes barna i Drømmevika barnehage.