Det var med stor begeistring og ditto flertall at Inger Hegna ble ansatt som ny kommunedirektør etter Harald Danielsen. Etter å ha lest helgens portrettintervju med påtroppende, burde det være flere enn Inger Brokka de Ruiter som ser med skrekkblandet forventning fram til å få ny toppsjef i Arendal.

Når Inger Hegna overtar ved nyttår har Harald Danielsen bekledd stillingen i over 20 år. På godt og vondt. Vondt fordi liten utskiftning i kommunens toppledelse kan bidra til å sementere mindre heldige deler av miljø og saksbehandlingsrutiner. Godt fordi det er udiskutabelt at vi har hatt en engasjert rådmann/kommunedirektør som kjenner sin kommune - og sine politikere godt.

Nå er en ny kost på vei inn i rådhusets korridorer. Skal vi tro portrettet i Agderposten, kan vi forvente en effektiv kost. I sin forrige kommune, Aurskog-Høland, har hun ryddet opp i både barnevern, eldreomsorg og skolesektoren.

Hennes utsagn kan vanskelig leses på annen måte enn at Arendals innbyggere kan forvente seg mulig skolesentralisering, mer hjemmebaserte og mindre institusjonsbaserte tjenester - og knallhard økonomistyring.

– Vi har blitt beskyldt for å drive sentralisering, men det er irrelevant for meg når jeg leverer en sak, sier Hegna. Der vil nok en del av byens politikere være uenige. Og det er til syvende og sist de som bestemmer.

Mer problematisk er hennes tilnærming til kommunikasjon og ytringsfrihet:

«Hun ser helst at ledelsen tar seg av kommunikasjon utad og med presse.

– I Aurskog-Høland strammet jeg skikkelig inn, for å bygge en helt ny kultur for hvordan vi uttaler oss. Det handler om at jeg vil beskytte de ansatte. De aller fleste jobber med å levere tjenester til innbyggerne og skal slippe å formulere gode setninger til media.».

Det hun kaller «beskytte ansatte», kan fort oppfattes som knebling av ansatte. Som toppsjef har hun et stort ansvar for hvordan kommunalt ansatte vil og kan uttale seg til pressen. Å legge det til ledernivå er sjelden det beste for «folk flest». Det er vel snarere bedre å la dem som vet hvor skoen trykker få uttale seg. Uansett vil en slik holdning stride mot den åpenhetskulturen enhver kommune burde tilstrebe.

Som rutinert toppleder vil vi anta at Hegna vil holde seg godt innenfor grunnlovens regler om ytringsfriheten, og hun har sikkert merket seg den utvidelsen av ansattes ytringsfrihet som fulgte etter lovendringen av grunnlovens §100 i 2004.

I stedet for å strømlinjeforme og «stramme skikkelig inn» burde den nye kommunedirektøren bygge en kultur der det trygt - og ønskelig at ansatte ytrer seg både internt og i det offentlige rom. Selvsagt med de begrensninger som følger av taushetsplikt eller lojalitetsplikt.

Vi ønsker den nye kommunedirektøren velkommen til Arendal, men håper at hun på veien sørover tenker gjennom kommunikasjonsstrategien sin en gang til.