– Jeg lever i nuet og er elendig på langtidsplanlegging. Jeg gifter meg aldri med stedene jeg bor, men sønnen min håper vi kjøper et hus som kan bli den nye hytta vår, sier hun som blir Arendals kommunedirektør etter nyttår.

29. september ble det klart at Arendal kommunes nye toppsjef heter Inger Hegna.

Hun tar over stafettpinnen etter Harald Danielsen, som har vært ved roret siden 1999.

– Jeg har jo hilst på Harald noen ganger. Jeg skjønte at han var voksen og sannsynlig ville gå av med pensjon snart, svarer Hegna når hun får spørsmål om hvordan hun først fattet interesse for stillingen.

RASK PÅ AVTREKKEREN: Inger Hegna sier at en av hennes styrker som kommunedirektør er at hun er snar med å sette ned foten hvis enheter bruker mer penger enn de har. Foto: Sindre Haugen Mehl

Inger Hegna er 61 år, gift og har tre voksne barn med mannen Geir Magne Tallaksen. De har fire (snart fem) barnebarn, og hun er glad i friluftsliv og kulturopplevelser. Ikke bli overrasket om du ser henne vandre gatelangs i bybildet de første månedene, for hun liker å gjøre seg kjent på nye steder.

Da hun startet i sin nåværende jobb som kommunedirektør i Aurskog-Høland i 2019 satte hun seg som mål å nå alle toppene i nærområdet.

– Jeg tror jeg har vært på alle steder i kommunen. Det er viktig for å forstå lokale forhold og vite hva politikerne snakker om når de henviser til lokale steder. Jeg er nysgjerrig av meg og kommer til å ha samme innfallsvinkel i Arendal, sier hun.

Fire kriterier for ny bolig

I flyttelasset har Hegna med seg en ektemann som skal på jobbjakt, men huset i Lillestrøm beholdes inntil videre. Når de skal på finne bolig i Arendal, har hun fire kriterier å gå etter.

– Jeg vil kunne gå til jobb, men det kan ikke være for langt til E18. Vi vil kjøpe oss et hus, helst nær sjøen, sier Hegna.

Stillingen i Arendal er på åremål og hun har den i seks år før den eventuelt kan forlenges av bystyret. Ved kontraktens utløp har hun imidlertid nådd pensjonsalder, men gjør Hegna arendalitt av seg på permanent basis?

– Det er for tidlig å si.

KJENNER SØRLANDET: Både gjennom jobb og privat er Inger Hegna godt kjent med Arendal og Agder. Hun ser fram til å få detaljkunnskapene på plass. Foto: Sindre Haugen Mehl

Fast feriegjest på Fevik

Inger Hegna er godt kjent med Arendal og Sørlandet, til tross for at hun stort sett har bodd i det som nå heter Lillestrøm kommune. I ungdomsårene var Hegna mye i Arendal på grunn av årlige feriebesøk til barndomsvenninnens hytte på Fevik. Hun minnes godt å ta tog sørover og bussturen videre vestover.

Også som voksen har det blitt mange sørlandsturer. Søsteren hennes, Birgitte, jobbet og bodde i Arendal i noen år etter årtusenskiftet, og en av nevøene bor her fortsatt.

I tillegg har hun en tante som bor i Gjerstad og en annen på Hægeland i Vennesla, og kysten kjenner hun godt etter å ha vært hytteeier i Portør i 26 år.

– Arendal inspirerer

Men det er først og fremst gjennom yrkeslivet at hun har lært kommunen og landsdelen å kjenne. Først som konsulent og partner med mange oppdrag i Vest-Agder, og siden som deltaker under Arendalsuka og på kommunekonferanser.

– Arendal har satt seg på kartet som innovasjonskommune nummer 1 i landet, sier Hegna, som ikke legger skjul på at Arendalsuka, Fremtidens kommuner og batterifabrikken gjorde at Arendal var langt framme i pannebrasken da tanken om å bytte jobb begynte å modne.

Da utlysningen kom på forsommeren var hun ikke i tvil om at hun ville søke.

– Arendal er en attraktiv kommune som er stor nok til å kunne vise muskler. De har vært tidlig ute med å fremme nytenkning og er inspirasjon for hele Kommune-Norge, sier Hegna.

BJØRKELANGEN: Kommunesenter i Aurskog-Høland kommune. Foto: Sindre Haugen Mehl

Fra skog til kyst

Det er langt fra Arendal til Aurskog-Høland, som med sine omtrent 18.000 innbyggere er en typisk innlandskommune på Østlandet. Den er stor i utstrekning (1.053 kvadratmeter – litt mindre enn Åmli), og kommunen, som er klemt mellom innsjøen Øyeren sør for Lillestrøm og svenskegrensa er Norges 8. største kornprodusent.

Sportsinteresserte husker kanskje at Setskog/Høland, med nåværende landslagssjef Hege Riise i spissen, var et av Norges beste lag på 90-tallet, med både seriesølv og cupgull i beltet, men journalistens forsøk på å imponere Inger Hegna med lokal fotballkunnskap når ikke hjem. Interesse for ballsport har hun ikke.

LIVSLØPSBOLIGER: Bjørkelangen park, moderne blokker midt i sentrum. Ifølge Hegna boliger for voksne som ønsker å bo urbant i en kommune hvor folk stort sett har bodd i eneboliger. Foto: Sindre Haugen Mehl

Cirka 4.000 bor på Bjørkelangen, kommunens administrasjonssenter. Agderposten møter Inger Hegna i toppetasjen av rådhuset i funkisstil og betong fra 70-tallet. I det som de lokale omtaler som «Landsbyen vår» har visjonære kommunetopper de siste årene satset på urbanisering i samarbeid med private utbyggere.

Sentrumsgata preges derfor av moderne livsløpsblokker og eldreboliger, et flunkende nytt helsehus og et kommunalt bad 100-millionersklassen. I de skogkledde åsene som omkranser Bjørkelangen er anleggsmaskiner opptatt med å bygge store byggefelt.

Ifølge Hegna har det blitt bygd mye på kort tid. Erfaringen tar hun med seg til Arendal, der investerings- og utbyggingstakten de kommende årene skal skyte i været.

Det kommunale badet Bjørkebadet kostet cirka 100 millioner kroner og ble finansiert ved hjelp av spillemidler og støtte fra Kulturdepartementet. Foto: Sindre Haugen Mehl
BYGGES MYE: På Bjørkelangen har det skjedd mye på kort tid. En erfaring Inger Hegna tar med seg til Arendal, der det er behov for store investeringer og høy aktivitet på kort tid. Foto: Sindre Haugen Mehl
FÅR GODE SKUSSMÅL: I miljøet på rådhuset er det mange som synes det er synd at Inger Hegna forlater Aurskog-Høland ved nyttår. Foto: Sindre Haugen Mehl

Hegna har på få år levert gode, økonomiske resultater, ifølge redaktør Arne Henrik Vestreng i lokalavisa Indre Akershus Blad.

– Hun har bein i nesa og vet hva hun vil. Hegna er tøff og ambisiøs og stiller store krav til både seg selv og medarbeiderne sine, sa han til Agderposten da det ble kjent at Inger Hegna var favoritten til ansettelsesutvalget og formannskapet.

– Sett med mine øyne, er det synd for Aurskog-Høland kommune, uttalte ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) til Indre Akershus Blad etter at Hegna ble innstilt til jobben i Arendal.

NYTT OG GAMMELT: Landsbyen Bjørkelangen må selvfølgelig ha et eget kjøpesenter, som kuriøst nok er delt opp i to frittstående avdelinger på hver sin side av hovedgata. Til tross for urbanisering av sentrum er jakt og fiske fortsatt en viktig del av hverdagen, noe friluftsbutikken i trebygget nærmest er bevis for. Foto: Sindre Haugen Mehl

Samme oppfatning møter vi blant medlemmene i Aurskog-Høland idrettsråd, som Hegna har møte med når Agderposten er på besøk.

– Vi har samarbeidet godt med Inger. Jeg er helt på linje med det som har blitt sagt. Det er synd at hun gir seg hos oss så tidlig, sier nestleder Jan Rune Fjeld i idrettsrådet.

HEDRET: Inger Hegna ble hedret av Aurskog-Hølands idrettsråd i rådets siste møte før hun begynner i ny jobb. Her med Jan Rune Fjeld og Jon Syversen (t.v.). Foto: Sindre Haugen Mehl

– Jeg kan matematikk

Med erfaring som lokalpolitiker, fra næringsliv og offentlig sektor er hun godt kjent med de vanlige problemstillingene som dukker opp i en kommune og som er aktuelle i Arendal om dagen. Dårlig kommuneøkonomi, boplikt, eiendomsskatt, innsigelser til reguleringsplaner og skolestruktur.

ÅREMÅL: Stillingen som kommunedirektør er på åremål. Inger Hegna har fått kontrakt på seks år, med mulighet for forlengelse. Når perioden er ute har imidlertid Hegna nådd pensjonsalder. Foto: Sindre Haugen Mehl

– Når det kommer til økonomistyring, så er min styrke at jeg kan matematikk. Jeg veit at noe må gjøres når ting går dårlig. Jeg er god på å respondere på avvik. Når noen bruker for mye penger, setter jeg ned foten ganske raskt. Mitt mandat er å overholde budsjettet. Da skal man ikke bruke mer enn man har.

Hegna sier hun lener seg på fire ting når hun leverer en sak til politikerne.

– Jeg lener meg på fag, forskning, penger og jus, sier hun.

TIDLIG INNSATS: Barnevernsreformen i Aurskog-Høland har gjort at kommunen har spart mye penger. Foto: Sindre Haugen Mehl

Tøffe grep

I Aurskog-Høland har det gitt flere utslag. I helse og omsorg har Hegna vært opptatt av å frigjøre kompetanse, unngå store kostnadsbelastninger og beregne hva som er riktig behov for ressurskrevende brukere. Innen barnevern har kommunen på tredje året brukt mindre penger enn de har hatt i budsjettet. Det har de klart ved å minimere bruk av institusjon og fosterhjem og heller funnet andre måter å jobbe med familiene på.

– Vi jobber mye med innsats i hjemmet. Mange har brukt institusjon og fosterhjem som sovepute, men de grepene har hele tiden vært ment å være midlertidige. Vi startet en reform allerede i 2019, og det ser vi stor effekt av nå, sier Hegna.

I Aurskog-Høland har kommunen nylig levert en barnehage- og skolebruksplan og foreslått både å bygge om skoler, bygge nytt og slå sammen.

– Jeg legger ikke så mye vekt på om en skole skal ligge her eller der. Sagt litt enkelt betyr barns utdanning mest. Vi har blitt beskyldt for å drive sentralisering, men det er irrelevant for meg når jeg leverer en sak, sier Hegna.

KALDE FAKTA: Inger Hegna lener seg på fag, forskning, penger og jus når hun legger fram saker for politikerne. Foto: Sindre Haugen Mehl

Vil dempe konflikter

Hun ser fram til å sette seg inn i det som skjer i Arendal. Det være seg batterifabrikken eller Hove-saken. Hegna er tydelig på at Morrows etablering bør følges tett av kommunedirektøren.

– Dialog med Morrow og relevante aktører er viktig for hva vi står i, hva vi kan forvente og hva som kreves av oss som kommune, sier hun.

Konfliktnivået som har bygget seg opp på Hoveodden har hun lite til overs for.

– Jeg har intensjon om å bidra i alle fastlåste saker. Når det er vanskelig å bli enige, må man sette seg ned og forsøke å finne løsninger. Da gjelder det å gi og ta. Å bli værende i en stor uenighet er uheldig for alle parter, og i den saken blir også tredje- og fjerdeparter berørte også, sier Hegna.

– Jeg gjør det jeg sier

Inger Hegna sier hun ønsker å være en tydelig, forutsigbar og tillitvekkende leder.

– Noen ledere har en tendens til å si mye, men ikke følge opp. Jeg gjør det jeg sier, sier hun.

Hegna sier hun er opptatt av å gi sine ansatte handlingsfrihet og trygghet.

– Jeg heier på alle som vil prøve på noe nytt. Folk skal få skinne og bruke seg selv, og da blir jeg glad på deres vegne. Om man feiler, så står jeg alltid bak. Det skal ikke oppleves som en trussel om man tråkker feil noen ganger, sier hun.

FRIHET OG STRAMHET: De ansatte skal tørre å feile, sier Inger Hegna, som helst vil at kommunens ledelse svarer på pressens spørsmål. Foto: Sindre Haugen Mehl

Stram kommunikasjonspraksis

Når Hegna kommer til rådhuset, må de ansatte trolig finne seg i et nytt kommunikasjonsregime.

Hun ser helst at ledelsen tar seg av kommunikasjon utad og med presse.

– I Aurskog-Høland strammet jeg skikkelig inn, for å bygge en helt ny kultur for hvordan vi uttaler oss. Det handler om at jeg vil beskytte de ansatte. De aller fleste jobber med å levere tjenester til innbyggerne og skal slippe å formulere gode setninger til media.

Hegna ønsker mer framsnakking av kommunen, både i pressen og i egen kommunikasjon utad.

– Det betyr ikke at vi skal være redde for kritiske spørsmål. Vi ønsker at media skal se oss i kortene, sier hun.

VIL DEMPE KONFLIKTER: I fastlåste saker gjelder det å gi og ta, ifølge Inger Hegna. Foto: Sindre Haugen Mehl

Bruker humor

Hegna verdsetter humor og lave skuldre.

– Mange, inkludert meg selv, jobber mye. Men det gir ingen mening å jobbe mye hvis man ikke har det litt moro på arbeidsplassen. Man skal kunne tøyse og tulle litt, spesielt med seg selv. Jeg ønsker meg medarbeidere som ikke tar seg selv så høytidelig.

At hun er humorist i klasse med svigersønnen sin, yngstedatteren Synne er samboer med komiker Herman Flesvig, er hun ikke med på.

– Som leder kan man velge å bruke sine humoristiske sider eller ikke. Selv har jeg hatt det i meg hele tiden, men det er umulig å gjøre som ham. Han er et naturtalent, sier hun.