Tone Lensebakken, forbrukerjournalist

- Nyhetsleder og forbrukerjournalist i Varden