Eiendommen lå ute for 32 millioner kroner. Nå er den solgt