Klubben til Utdanningsforbundet ved Asdal skole har satt opp plakater utafor skolen. På bildet klubbleder Vidar Svensson som overlater til streikeledelsen å uttale seg om bakgrunnen.
Klubben til Utdanningsforbundet ved Asdal skole har satt opp plakater utafor skolen. På bildet klubbleder Vidar Svensson som overlater til streikeledelsen å uttale seg om bakgrunnen. Foto: UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL

Tilspisset i streiken

De streikende lærerne i Arendal mener rådmannen tillater streikebryteri når han har tillatt at rektorene blant annet skal kunne dele ut skolebøker til elever og foreldre.

Agderposten skrev i går om de to tiendeklassingene

LES OGSÅ:

De to er heldige som har fått ut lærebøkene sine fra en lærer som ikke streiker. Ganske mange andre elever får ikke utdelt bøker. I Førde kommune i Sogn og Fjordane nekter skolesjefen utdeling av bøker fordi det ikke er kapasitet blant de gjenværende på skolene.

Har tillatelse

I Arendal har rådmann Harald Danielsen tillatt at rektorene som arbeidsgiverrepresentanter, kan dele ut bøker.

Streikende lærere i Arendal mener utdeling av bøker kan være streikebryteri. Her får Thea Gustad Naustvoll og Mia Haakstad sine bøker på Hisøy skole.
Streikende lærere i Arendal mener utdeling av bøker kan være streikebryteri. Her får Thea Gustad Naustvoll og Mia Haakstad sine bøker på Hisøy skole. Foto: STEIN HARALD ØIGÅRD

Derfor har rektor ved Asdal skole, Jon Erik Bakke, delt ut noen bøker når elevene ber om å få dem. Han har også lagt ut lenker til aktuelt undervisningsmateriell på skolens hjemmeside.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rådmannen sier til Agderposten at han anser rektorene som arbeidsgiver på skolene.

– Vi går ikke aktivt ut med noe forsøk på å organisere virksomhet i skolene som ellers ikke ville ha skjedd. Jeg har henstilt om at de som er igjen på skolene ligger lavt og ikke provoserer. Vi har overhodet ikke noe ønske om å skape ufred mellom partene her hos oss. Det er ugreit med en slik plakat, men vi akter ikke å la oss provosere til noen motgjerning, forsikrer Harald Danielsen.

Avdramatiserer

Streikesjef Geir Lindgren i Arendal forsøker å avdramatisere situasjonen og sier at lærerne kun vil markere overfor kommuneledelsen at det skjer ting på skolene som de streikende mener ikke burde vært gjort.

– Vi føler at bokutdelingen har kommet for mye i fokus. Det er situasjoner der skoleledere går inn og utfører oppgaver lærere gjør til vanlig, som å sette opp lister og lage tilbud til elevene som de ellers ikke ville ha gjort, vi vil ha slutt på, sier Lindgren.

Det er utdanningsforbundets 24 streikende medlemmer ved Asdal skole som har satt opp plakaten «Her foregår streikebryteri». Men klubbleder Vidar Svensson overlater til Lindgren å uttale seg i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke juridisk begrep

Professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Stein Evju, forklarer at streikebryteri i svært liten grad er et rettslig begrep.

– Det er først og fremst en karakteristikk som brukes som et interessepolitisk argument i en arbeidskampsituasjon, sier Evju.

Han viser til en gjeldende oppfatning om at overordnede kan gjøre arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde, selv om arbeidet vanligvis utføres av streikende. Dette bygger på den såkalte delegasjonsteorien, som skriver seg fra Arbeidsrettsrådets innstilling fra 1965.

– Jurister har ulike syn på denne innstillingen og hvilke konklusjoner teorien kan gi grunnlag for. Verken lover eller rettsavgjørelser gir noe sikkert svar her. Hvis man først legger dette delegasjonssynspunktet til grunn, er det imidlertid vanskelig å se at det å dele ut skolebøker, ikke skulle kunne utføres av rektor, som jo er lærernes overordnede, påpeker Evju.

Han mener det derimot er en sikker oppfatning at arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, skal fortsette å utføre sitt arbeid som de ellers ville ha gjort. Det gjelder uansett om de er medlemmer av den samme organisasjonen som streikende kolleger er. Men det er samtidig slik at de ikke-streikende ikke skal påta seg eller utføre arbeidsoppgaver som ellers skulle ha vært utført av dem som er i streik.