Landets kommuneleger, med Arendals kommuneoverlege Preben Aavitsland i spissen, krever at Folkehelseinstituttet løser problemene med manglende vaksiner og helsejournaler blant asylsøkere. Dette bildet viser transittmottaket på Hove leir i Arendal.
Landets kommuneleger, med Arendals kommuneoverlege Preben Aavitsland i spissen, krever at Folkehelseinstituttet løser problemene med manglende vaksiner og helsejournaler blant asylsøkere. Dette bildet viser transittmottaket på Hove leir i Arendal. Foto: Erik Holand

Slår alarm om vaksinekaos for asylsøkerne

Manglende journaler, dobbeltvaksinering, tomt for vaksiner. Kommuneoverlegen i Arendal krever at Folkehelseinstituttet stiller opp når asylsøkerne skal behandles for smittsomme sykdommer.

– Handlekraft! Ledelse!

Nettverket Smittevernlegene skriker etter hjelp fra Folkehelseinstituttet, for å kunne håndtere flyktningstrømmen. I et sju sider langt brev til instituttet står det at asylsøkere kommer til akuttovernattingsplasser og ordinære asylmottak uten at det følger med helsejournaler.

– Det er vanskelig for kommuneleger å vite hvilke undersøkelser som er gjort av asylsøkerne før de kommer til kommunen. Det fører til at undersøkelser gjøres flere ganger, eller at undersøkelser som er gjort, følges ikke opp, sier Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal og leder for Smittevernlegene.

Vaksinerer flere ganger

Dette fører til mye ekstraarbeid og frustrasjon.

Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal og leder for Smittevernlegene.
Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal og leder for Smittevernlegene.

– Vi må ringe rundt og etterlyse papirer. Det var store utfordringer i høst som vi krever en opprydning i. Tuberkulose-undersøkelser følges opp umiddelbart, men andre typer undersøkelser blir forsinket, forklarer Aavitsland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det har vært vanskelig å vite hvilke vaksiner som er gitt tidligere, når legene ikke har tilgang til papirene.

– Det fører til at samme vaksine gis flere ganger, for å være på den sikre siden. Det er ikke farlig, men unødvendig arbeid. Heller det enn å risikere at vaksinen ikke gis i det hele tatt, sier Aavitsland.

Mangler vaksiner

Det har i lengre tid vært problemer med å få tak i nok BCG-vaksine, tuberkulin og kikhostevaksine. Folkehelseinstituttet har gått tomme for vaksiner fra tid til annen, et problem som gjelder hele Europa. Smittevernlegene krever at Folkehelseinstituttet har tilgjengelig vaksiner som kan sendes raskt.

– I Arendal har vi fått de vaksinene vi har trengt, så det er ingen krise for oss. Alle barn har fått vaksiner, sier Aavitsland.

Helsepersonell frykter smitte

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det anslås av 95 prosent av asylsøkerne er friske.

– De fleste har ingen alvorlige helseproblemer. Sykdommene finnes i et bredt spekter, og av samme type som hos nordmenn i stor grad, sier lederen for Smittevernlegene.

Nettverket opplever mye dårlig begrunnet smittefrykt blant lokalbefolkning, ansatte på asylmottak og helsepersonell.

– Smittefrykten er mindre nå, ettersom man har sett at den er ubegrunnet, sier Aavitsland.

Han forteller at lokalbefolkningen noen steder har nektet asylsøkere å benytte seg av svømmehaller i frykt for sykdommer.

– Det er helt meningsløst. Vi har ikke hatt slike situasjoner i Agder, men det har vært en del henvendelser fra ansatte og publikum som har vært redde. Da bruker vi litt tid på å gi informasjon, sier Aavitsland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES OGSÅ: 

– Formidabel innsats

I Arendal prøver man å gjøre undersøkelser så tidlig som mulig.

– Vi forsøker å knytte dem til en fastlege så fort som mulig, og passer på at barna får et opplegg på helsestasjonen med vaksinasjoner og kontroller. Vi er spesielt oppmerksomme på gravide slik at de kommer til svangerskapskontroller hos lege og jordmor.

Kommuneoverlegen er imponert over hvordan helsepersonellet i byen har håndtert situasjonen.

– Byens fastleger har gjort en formidabel innsats. Helsestasjonen, legevakten og sykehuset har også gitt et godt tilbud i høst og i vinter. Dette til tross for at Arendal er en av de kommunene i landet som har flest nye asylsøkere.

– Tøffe måneder

Aavitsland har sendt flere brev med krav til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med krav om bedre informasjon og logistikk, og evne til å ta raske avgjørelser.

– Det har vært noen tøffe måneder i november og desember. Jeg forsøker å forklare hva landets kommuneleger trenger av støtte, og det skal jeg fortsette med. Det statlige må også legge inn ekstra ressurser i slike situasjoner, krever Aavitsland.

I svaret fra Folkehelseinstituttet står det at overføring av journaler er et kritisk punkt for tuberkuloseundersøkelsen, og at det jobbes intensivt med å forbedre systemet. Folkehelseinstituttet er glad for de mange innspillene fra Smittevernlegene.

Smittevernlegene og Folkehelseinstituttet er enige i at det generelt er liten smittefare mellom asylsøkerne, og fra asylsøkerne til den øvrige befolkningen.