Menstad ungdomsskole i Skien innfører mobilforbud fra skolestart mandag 15. august, etter initiativ fra FAU. – Dette var noe vi alle ønsket, sier rektor Mari Lunde.
Menstad ungdomsskole i Skien innfører mobilforbud fra skolestart mandag 15. august, etter initiativ fra FAU. – Dette var noe vi alle ønsket, sier rektor Mari Lunde. Foto: lise valbø rønningen

Her må elevene legge mobilene i en boks

Menstad ungdomsskole blir mobilfri fra dette skoleåret. – Hovedargumentet er å få elevene til å prate med hverandre og være i mer aktivitet enn før, sier rektor.

Når skoleåret starter opp igjen mandag 15. august, må ungdommene på Menstad forholde seg til en helt ny rutine: Hver morgen skal de legge mobiltelefonen sin i en boks i første skoletime.

Foreldrenes initiativ

– Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) tok i fjor høst opp at de ønsket seg mobilfri skole. Det ble innhentet erfaringer fra andre skoler og jeg tok det opp med lærergruppa. Dette var noe vi alle ønsket, sier Mari Lunde, rektor ved Menstad ungdomsskole.

Hun forteller at skolens sosiallærer og miljøarbeider lenge har ønsket et slikt forbud, men at det da ikke har vært aktuelt.

– Årsaken er at vi ikke må glemme de digitale mulighetene dagens mobiltelefoner gir, også i undervisningen. Nå har alle elevene tilgang til PC og saken er dermed annerledes, sier Lunde.

Vi at elevene prater med hverandre

Målet med forbudet er at ungdommene skal bli mer aktive i friminuttene, kommunisere bedre med hverandre og forhindre nettmobbing.

Kongerød ungdomsskole har mobilforbud.
Kongerød ungdomsskole har mobilforbud.
Det er også mobilforbud ved Stridsklev ungdomsskole.
Det er også mobilforbud ved Stridsklev ungdomsskole.

– Hovedargumentet er å få elevene til å prate med hverandre og være i mer aktivitet enn før. Flere og flere har brukt pausene til å stå og se telefonene sine. De blir mer ukonsentrerte. Vi har også hatt tilfeller av nettmobbing. Dette foregår mye på fritida, men det dras inn i skoletida også, sier rektoren.

Hun påpeker at noen elever har et større behov enn andre for å ta det rolig i friminuttene.

– Noen ønsker å være alene og trekker seg tilbake med telefonen. Disse elevene må vi huke tak i og sørge for at de har et rolig alternativ, sier hun.

Skeptiske elever

Elevrådet er også blitt hørt i saken. Der var tilbakemeldingene blandet og noe mer negative enn blant foreldre og lærere.

– Flertallet av elevene var negative. Noen er engstelige for at telefonene skal bli stjålet, men det kan vi forsikre om at ikke skal skje. Telefonene blir låst inn i et skap i administrasjonen i løpet av skoledagen, sier Lunde.

Menstad blir dermed den andre ungdomsskolen i Skien som innfører mobilforbud for elevene. Kongerød ungdomsskole har et lignende forbud.

– Stridsklev i Porsgrunn har også innført et forbud. Både FAU og jeg har vært i kontakt med dem for å høre hvordan det har gått. Erfaringene derfra har vært utelukkende positive.