NAV i Aust-Agder har innledet sak mot tre nåværende og tidligere ledere for å ha snoket i sensitive personopplysninger. Det bekrefter NAV-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder overfor Agderposten.
NAV i Aust-Agder har innledet sak mot tre nåværende og tidligere ledere for å ha snoket i sensitive personopplysninger. Det bekrefter NAV-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder overfor Agderposten.

Fire NAV-ledere i Aust-Agder tatt for datasnoking i kollegajournaler

NAV i Aust-Agder har avdekket at fire nåværende og tidligere ledere har snoket i sensitive personopplysninger om kolleger i etaten.

Dette bekrefter NAV-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder overfor Agderposten.

Hun opplyser at det dreier seg om to avdelingsledere og en leder. De tre har gjort henholdsvis 47, 36 og 24 ulovlige søk på kolleger.

Det er også avdekket at en fjerde leder har foretatt ulovlige søk på kolleger, men vedkommende er nå sluttet.

NAV-direktøren sier de tre sakene blir håndtert i henhold til statsansattelovens paragraf 25 og/eller 26, der det allerede er konkludert i én sak.

Risikerer avskjedigelse

Vedkommende er blitt ilagt ordensstraff etter paragraf 25.2. Dette innebærer tap av ansiennitet fra én måned til to år, og/eller varig eller midlertidig omplassering til annen stilling.

OSLO  20101103.

Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri‡¶r.
OSLO 20101103. Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri‡¶r. Foto: Morten Holm / Scanpix

Ifølge Høynes er de to andre sakene fortsatt under utredning. Dersom etaten konkluderer på strengeste måte, risikere de to lederne i verste fall avskjedigelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er alvorlig at det skjer urettmessige oppslag. Det er svært viktig for oss at alle brukere og ansatte skal være trygge på at vi behandler opplysningene på en forsvarlig måte. Statsansatteloven gir følgende muligheter for reaksjon; advarsel, ordensstraff, suspensjon og avskjed, påpeker hun.

Etter det Agderposten forstår, skal de berørte ansatte ha begjært innsyn i loggene etter selv å ha fattet mistanke om lovbruddene. Loggene ble deretter gjennomgått, og datasnokingen avslørt.

En NAV-sjef i et annet fylke ble i fjor oppsagt på grunn av lignende forhold. Etter dette bestilte arbeids- og velferdsdirektør direktør Sigrun Vågeng en gransking.

Granskingen, som ble gjennomført av revisjons- og rådgivingsselskapet BDO og Advokatfirmaet Wiersholm, avdekket at én av fem NAV-ansatte kjenner til at det foregår snoking på jobben.

Rapporten konkluderer med at de fleste snoker på seg selv, familie, kolleger, bekjente og kjendiser. 10.000 til 15.000 ansatte i etaten har tilgang til sensitive personopplysninger.

– Like regler for alle

– Nav-direktør Vågeng varslet tiltak etter avskjedigelse og BDO-rapport i fjor. Viser denne saken at det fortsatt er huller i systemene, eller dreier dette seg rett og slett om ledere som har misbrukt posisjonene sine?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det ble i BDO-rapporten kartlagt praksis som ikke er forenelig med gjeldende retningslinjer. Det er like regler for oppfølging av slik saker i NAV, uavhengig om det er leder eller medarbeider som har urettmessige oppslag, sier Hilde Høynes til Agderposten.

Etter fjorårets gransking konkluderte for øvrig, ifølge NRK.no, BDO med følgende:

«NAV har ikke evnet, i tilstrekkelig grad, å forstå betydningen av hvor sentralt behandling av personopplysninger står i NAVs virksomhet og hvilket ansvar og rettslige plikter som følger av dette», fastslår granskerne i rapporten.