Tause FM-radioer i 2017, snart tema for politikerne

Min fortid fra NRK Dagsnytt gjorde meg til en lidenskapelig radiolytter. Det gjør meg bekymret for at våre kulturpolitikere, med Svein Harberg i spissen, ikke har fått med seg problemene knyttet til slukkingen av FM-båndet for rask overgang til DAB.

I mars 2015, et tidspunkt som nærmer seg styggfort, skal det skje noe som snart vil oppta både næringspolitikere og kulturpolitikere av alle politiske farger og formater.

Da skal det telles radiolyttere. Gir det nye DAB-nettet like god dekning som FM-nettet? Og har så mange av lytterne skaffet seg tilgang til det valgte digitale radioformatet at de uten bryderi forlater FM? Er det derfor forsvarlig å skru av FM-nettet i 2017?

Digital radio, DAB, er blitt gradvis innført i Norge gjennom flere år. Riksradioene NRK, svenskeide P4 og amerikanskeide Radio Norge arbeider gjennom Digitalradio Norge for full overgang og rask slukking. Stortinget behandlet vilkårene for å skru av FM i 2011, og stilte da noen betingelser.

En som synes å være glemt, er kulturkomiteens forutsetning om at vi måtte følge utviklingen i våre naboland. De nordiske har utsatt slukkingen av FM. Sverige til tidligst 2022 eller 2024. I Danmark skyver de det foran seg, og spør om det er bryet verd. Selv Danmarks Radio spør om DAB er bra nok. Storbritannia, som lenge var DAB-området man så opp til og lot seg inspirere av, venter stadig på at lytterne skal velge digitalt.

Da blir problemstillingen denne: Om vi skrur av i 2017 og naboene ikke gjør det, vil 4 millioner bilturister som kommer til Norge hvert år uten DAB i bilen møte komplett radiotaushet når de passerer Norges grense. Hva er det for slags velkomsthilsen til våre bilturister? Problemet har allerede skremt opp våre nærings- og turistpolitikere. Hva sier Harberg, leder av kulturkomiteen?

Og i samme gate: NRKs P1 er i dag beredskapskanal for myndighetene. Her skal man kunne varsle flom, skred, tunneleksplosjoner, terror, og beordre omkjøring eller andre endringer i bevegelsesmønstre. Til og med Sivilforsvarets varsling «Viktig melding: Lytt på radio», er basert på bruk av FM. Hva når FM-nettet blir skrudd av?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvem avgjør for øvrig når dekningen av DAB er god nok til at FM kan skrus av og DAB kan overta helt? Jo, Norkring, Telenor-selskapet som tilbyr frekvenser og har de store radiokanalene som sine beste kunder. Det bør være en interessant problemstilling for det som nå heter Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet i Lillesand, og som også har en rolle i dramaet.

Og videre: Hvem beregner om det fins tilstrekkelig med lyttere på DAB? Det skal telles om få uker, så det er jo ikke uten betydning å vite det. Det skal skje via statistikk laget i regi av de jevnlige lytterundersøkelsene som også er stor kunde av NRK, P4 og Radio Norge.

Et annet kriterium er antall solgte radioer, herunder bilradioer. Fortsatt er det mange flere FM-radioer i norske husholdninger, og det selges stadig FM-radioer. Som det moralske folkeferd vi er, liker vi ikke bruk-og-kast. Det støter an mot vår toleransegrense at 15–20 millioner FM-radioer i norske husstander og biler gjøres ubrukelige. Vi kan kjøpe adaptere, forstår vi, men de koster fort noen tusen kroner og er ikke særlig hendige.

Hvem tjener og hvem taper så på dette? De riksdekkende kanalene – og fremfor alt NRKs kanaler – har mange lyttere og har vært engasjert sterkt i DAB fra starten. Mot disse står lokalradioene.

De tradisjonelle små lokalradioene skal få fortsette på FM, noen litt større kommersielle lokalradioer får ikke fortsette og tvinges på DAB, noe som koster ekstra. Men slukkes det sentrale FM-nettet, vil det som måtte være igjen lokalt gå en langsom død i møte.

Som om ikke dette var nok, er det debatt om selve DAB-formatet generelt, en aldrende 1980-tallsteknologi opp mot radio på mobilt bredbånd og det som i USA heter HD-radio.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kan ikke DAB og FM leve side om side, som i flere land hvor det vil bli tilfellet? Mobiltelefoni trenger flere frekvenser, men kan ikke overta FM-nettet. Facebook-aksjonen «La FM leve!» er i gang.

For all del, la meg presisere at jeg ikke er en gretten fyr som forakter enhver digital nyvinning og nekter å ta ny teknologi i bruk. Jeg har per dato i hvert fall tre DAB-radioer, selv om mine fem FM-radioer stadig er i flertall og én bilradio har både DAB og FM.

Jeg lytter også på internett. På mobilen kan jeg høre radio, både direkte og med bluetooth. Det er langt ifra noen digital aversjon som ligger til grunn for disse betraktninger.

Jeg synes bare det er trist at vi snart må kaste 15 millioner fullt brukbare radioapparater, mange av dem svært kostbare. Jeg vil nødig måtte kjøpe dyre og upraktiske adaptere. Jeg synes ikke noe om at det skjer til fordel for gammel teknologi.

Og fremfor alt liker jeg dårlig at det slukkes radiosignaler med tvang, over mitt hode.