E18 mellom Akland og Brokelandsheia. Arkivfoto.

Stenger en kjørebane på E18

Sørgående kjørefelt åpnes mellom Akland og Brokelandsheia på E18, mens det nordgående er stengt. Årsaken er vedlikehold av bruer.

Det er de to bruene Pinesund bru og Haugselva bru, mellom Akland i Risør og Brokelandsheia i Gjerstad, som er i ferd med å få nye brufuger.

– Ved å gjøre dette unngår vi utfordringer vi har av og til om somrene med at asfalten samler seg til små humper. Noe som kan gå ut over trafikksikkerheten til bilistene, forklarer Øyvind Lindland, byggeleder for bruvedlikehold i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Sørgående kjørefelt har vært stengt i tre uker på grunn av vedlikeholdsarbeidet, og kjørefeltet ble åpnet for trafikk natt til mandag 11. mai. Samtidig ble det nordgående kjørefeltet stengt. Omkjøring er skiltet via fv. 418 via Søndeled (gamle E18).

Arbeidet med de to bruene er beregnet å være ferdig 1. juni, og derfra skal trafikken gå som normalt på E18.

– Vi oppfordrer bilistene til å vise hensyn mens anleggsarbeidet pågår, sier Lindland.

Mens E18 er stengt, benytter Statens vegvesen anledningen til å sjekke fjellskjæringer langs strekningen. Dette arbeidet er en konsekvens av de ekstra korona-midlene Stortinget har bevilget til drift og vedlikehold av riksveiene.

Fjellskjæringer som skal sjekkes er blant annet ved Østerholtheia, Sundebru og Brokelandsheia. I tillegg skal Statens vegvesen sluttføre arbeidet med sprutbetong ved fjellskjæringa i Songe hvor det i desember 2018 gikk et ras.