Laaange køer på E18: – Det vil nok vedvare, ja

foto