Sjekker ambulanseulykken opp mot tidligere dødsulykke

foto