Tre fikk bruksforbud: Storkontroll av tungtransporter i Arendal