Lange køer etter ulykke på E18 - veien var sperret