Avsluttet asfaltering på E18, se hvilke veier det jobbes på nå