Her kjørte folk farlig fort: Nå stenges veien for gjennomkjøring

foto