Tilstanden uavklart for kvinne (20) etter trafikkulykke