Beslagla førerkort etter kollisjon mellom trailer og personbil