Møteulykke i Havstadtunnelen: - Mistenker ruskjøring uten førerkort

foto