Slik gikk det da politiet stilte seg opp på skolene første skoledag