Ga bøter for mobilbruk og manglende bilbelte

foto