Saktegående køer på E18: – Blir nok slik i noen timer