• Tirsdag: 144 og 163 km/t • Onsdag: 153 km/t • Fredag 149 km/t