Sprengningsuhell på anleggsområdet til nye E18 i Arendal

foto