Sterk vind og glatte veier flere steder – fjelloverganger stengt