Krasjet i midtrabatt på E18 i Telemark - fratatt førerkortet