Mistenkt ruskjører nektet å stanse for kontroll. Ble funnet i boligområde