Én fører fikk seks advarsler. Slik gikk kontrollen