Fylkesvei blokkert av søppel fra veltet henger

foto