Foto: Erlend Aas / NTB

Høyesterett: Ikke lov å sjekke klokka på mobilen når du venter på grønt lys

Mobilbruk ved rødt lys og stillestående kø anses å være «under kjøring», konkluderer Høyesterett.

Høyesterett har tatt stilling til om mobilbruk ved rødt lys er å regne som «under kjøring», og dermed straffbart.

Bakgrunnen er to saker der førerne fikk forelegg for mobilbruk mens bilen sto stille i trafikken.

En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på rødt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å vedta.

I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner.

I en lignende sak fikk en kvinne i begynnelsen av 20-årene forelegg for mobilbruk for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

I lagmannsretten ble de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Høyesterett kom under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og dermed innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring».

Mindretallet la til grunn at forskriftsbestemmelsen var uklar og derfor ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Avgjørelsen fra Høyesterett klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(©NTB)