Idrettstoppene til Arendal for å diskutere fremtiden: – Gjør vi nok?