– Der kommer det til å smelle i både loft og kjeller