Travsporten helt i kne: DNT-sjef er koronasmittet, «livsgrunnlag kan forsvinne»