Sauerland-sjefen: – Kai Robin ville ha en skikkelig test, og det fikk han

foto