Skiforbundet trekker VM-anken på oppfordring fra Klæbo