Spiss­duoen herjet: – Gigantisk steg i riktig retning