ØIF-kapteinen etter glohett semidrama: - Det koker hos begge lag

foto