- Fristende å bruke begrepet «kjerringfotball», men det ville vært dypt urettferdig. Mot kjerringene

foto