FLOTTE FORMASJONER:700 flotte turnere på Hove

foto