ØIF herjet: For Magnus betydde det litt ekstra

foto