Banen de etterlyser kan ikke ligge i en skråning

foto