– De prioriterer sol, sommer, makrell og ferie. Hvor er moralen?