Allmøte ga klart svar: Lillesand stiller damelag

foto