Også ØIFs storkamp på hjemmebane stenges for publikum