Grane avgjorde i sluttsekundene: – Unødvendig spennende

foto