Folk kjøper utstyr som aldri før, men er det nødvendig?