Har ryddet opp i lysmast-rot på Levermyr – nå skal saken behandles på nytt

foto