Grimstad-syklist tok seieren i seksdagersritt

foto